• کشاورزی پایدار، محیط زیست پاک و غذای سالم
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار با همدلی و همزبانی
پنج شنبه 04 مرداد ماه 1403
 
Personal

نظام صنفي كارهاي كشاورزي خوانسار

حقوق و وظايف نظام صنفي (برگرفته از اساسنامه شهرستان)

1-کوشش در جهت استیفاي حقوق و خواست ههاي مشروع و قانونی اعضاء.
2- تلاش براي بهبود وضع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و افزایش سطح رفاهی و سایر نیازهاي صنفی اعضاء.
3- نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و با کیفیت در مراحل مختلف با هماهنگی و همکاري دستگاههاي ذیربط.
4- حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرف ه اي اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب حمایت مراجع و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی نسبت به اهداف نظام صنفی.
5- انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاي سطح مهارت و دانش اعضا و همچنین سطح تکنولوژي در امور تولیدي و خدماتی بخش کشاورزي.
6- ارائه نظرات فنی، مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهاي مربوط به مراجع ذیربط.
7- حل و فصل اختلافات صنفی ما بین اعضاء و مشاوره و راهنمایی در اختلاف بین اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
8- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهاي مالی داوطلبانه اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
9- راه اندازي بانک اطلاعات صنفی.
10- ایجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه کمی و کیفی محصولات و بهبود شرایط تولید، فروش و صادرات محصولات و فراورده هاي کشاورزي.
11- دریافت وام و تسهیلات اعتباري از بانک ها و موسسات اعتباري به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات موردنیاز جهت انجام وظایف محوله با تصویب مجمع عمومی.
12- ایجادتمهیدات لازم جهت برخورداري اعضاء و واحدهاي صنفی از وام و تسهیلات اعتباري.
تبصره : در کلیه قراردادها و تفاهمات مالی که با معرفی نظام صنفی به بانک ها و موسسات اعتباري براي دریافت تسهیلات توسط اعضاي نظام صنفی انجام می گیرد مسئولیت باز پرداخت تسهیلات به عهده دریافت کننده تسهیلات می باشد و نظام صنفی فقط معرفی کننده بوده و هیچگونه مسئولیت دیگري ندارد.
13- تعیین شرایط احراز شغل و ضوابط عضویت در نظام صنفی در چارچوب مصوبات نظام صنفی استانی و هیئت عمومی.
14- تلاش براي عضویت و حضور فعال در مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر مرتبط با بخش کشاورزي در چارچوب قوانین و مقررات.
15- ایجاد ارتباط و همکاري با تشکلها و سازمانهاي مرتبط با وظایف نظام صنفی در چارچوب فعالیتهاي صنفی و قوانین و مقررات کشور.
16- همکاري در جهت تاسیس، تقویت و گسترش تشکلهاي کشاورزي (تولیدي - توزیعی، خدماتی، اجتماعی، صنفی و مهندسی) به منظور برخورداري اعضاء از تسهیلات بیشتر.
17- صدور مجوز فعالیت براي تشکل هاي تحت پوشش نظام صنفی کشاورزي.
18- تلاش در جهت فراهم شدن افزایش کمی و کیفی سطح پوشش خدمات اجتماعی نظیر بیمه
تأمین اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزي و... براي اعضاء.
19- انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چارچوب قوانین و مقررات.
20- انجام فعالیت ها در چار چوب ضوابط و قوانین مجمع امور صنفی شهرستان و نظام صنفی استان.
21- خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول نظام صنفی،به نام و به حساب نظام صنفی با تصویب مجمع عمومی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
22- پیگیري لازم جهت رفع موانع و مشکلات صنفی و توسعه ظرفیت ها و فرصت هاي اشتغال در بخش کشاورزي.
23- انجام اقدامات لازم جهت ترویج و توسعه تولید محصولات سالم و ارگانیگ.
24- تلاش براي بهبود کیفیت تولید و بررسی، شناخت و استقرار روشهاي کنترل کیفیت از طریق ارائه خدمات فنی به اعضاء.
25- صدور کارت عضویت براي اعضا
26- کوشش در تشکیل باشگاههاي فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی به منظور
برخورداري اعضاء از امکانات آن.
27- قبول مسئولیت و همکاري با ادارات ، سازمانها و نهادهاي محلی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به نظام صنفی محول م ی کنند و آمادگی براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
28- انجام سایر وظائف و تکالیف نظام صنفی درچار چوب قوانین و مقررات.
29- ارائه تسهیلات براي آموزش اعضا وانجام خدمات آموزشی وترویجی

 

معرفي اعضا

اعضای هئیت مدیره:
آقای اكبر امینی
آقای محمد تقی اورعی
آقای ابوالقاسم دهاقین
آقای محمد علی امینی
آزاده الهیاری

اعضای علی البدل :
محمد قیصری
قدرت اله دهاقین

بازرسان:
آقای فریدون حاج صادقی-بازرس اصلی
سید مهدی میرشفیعی-بازرس علی البدل

 


دريافت اساسنامه نظام صنفی کشاورزی استان
دريافت اساسنامه نظام صنفی کشاورزی بخش شهرستان
دريافت آیین نامه تشکیل و نحوه اداره جلسه هیات عمومی
دستور العمل اجرایی برگزاری مجامع عمومی نظام صنفی کشاورزی( اصلاحی)
دريافت آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی
ورود |عضويت
  نظرسنجي
درباره پرتال ما نظر بدهيد:

 

تعداد جوابها : 172

بسيار خوب : 55%
خوب : 5%
متوسط : 2%
ضعيف : 37%

  ارسال  
  كاربران حاضر در پورتال
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 141
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 141

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2416744
Visitors بازديد هاي امروز: 785
Visitors بازديد هاي ديروز: 878
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا